NXB TT&TT cho ra mắt bạn đọc cuốn “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia”

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến nhanh chóng, kịp thời Mã bưu chính quốc gia đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân; được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, trong thời gian qua, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB TT&TT) đã phối hợp với Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẩn trương triển khai công tác biên tập, xuất bản và cho ra mắt bạn đọc cuốn “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia”.


20180618-l10..png

Bìa cuốn Danh bạ Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu chính quốc gia được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký ban hành tại Quyết định số 2475/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 và chính thức được công bố vào ngày 15/6/2018. Mã bưu chính quốc gia có vai trò quan trọng trong lĩnh vực bưu chính và công cuộc phát triển kinh tế của đất nước nói chung; đáp ứng những nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng máy móc, thiết bị trong việc chia chọn tự động để rút ngắn thời gian xử lý bưu gửi; những đòi hỏi về việc sử dụng chung nguồn tài nguyên Mã bưu chính của các doanh nghiệp trên thị trường và đáp ứng các yêu cầu mới trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính.
 
Cuốn “Danh bạ Mã bưu chính quốc gia” cung cấp đầy đủ, chi tiết Mã bưu chính quốc gia mới gồm tập hợp năm (05) ký tự số được gán cho các xã, phường và đơn vị hành chính tương đương; các điểm phục vụ thuộc mạng bưu chính công cộng, mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; cơ quan, đoàn thể của Việt Nam; các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 
Nhân dịp này, NXB TT&TT đã chính thức cho ra mắt bạn đọc cuốn “Danh bạ Mã Bưu chính Quốc gia”. Cuốn sách dày 552 trang, khổ 21 x 29,5 cm, hiện đang được phát hành rộng rãi trên toàn quốc.
 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)