Doanh nghiệp viễn thông phải đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư  39/2016/TT-BTTTT quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.


20180523-m08.jpg
Ảnh minh họa
 
Theo dự thảo, thông tin về nghĩa vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông bao gồm tối thiểu các nội dung sau: Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng mà doanh nghiệp đã công bố;
 
Đảm bảo bí mật thông tin của người sử dụng dịch vụ, chỉ được chuyển giao thông tin cho bên thứ ba khi có được sự đồng ý của người tiêu dùng trừ các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
 
Không được từ chối giao kết hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với người sử dụng dịch vụ viễn thông, trừ các trường hợp được quy định tại Điều 26 Luật Viễn thông;
 
Thông báo cho người sử dụng dịch vụ viễn thông trong trường hợp ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông ít nhất 30 ngày trước khi chính thức ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông;
 
Các nghĩa vụ của doanh nghiệp quy định tại Khoản 4, Điều 18, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
 
Giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo thời hạn quy định của pháp luật.
 
Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư 39: “Giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ viễn thông trong vòng nhiều nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại” thì dự thảo đề xuất sửa đổi thành: “Giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ viễn thông theo thời hạn quy định của pháp luật”.
 
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Nguồn: www.chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)