Trung tâm Thông tin thông báo gia hạn nhận hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2018


Ngày 17/4/2018, Trung tâm Thông tin đã có đăng thông báo tuyển dụng viên chức gồm 12 chỉ tiêu tuyển dụng vào 10 vị trí việc làm tại đơn vị.
 
Vị trí 1: Viên chức Quản trị nội dung Cổng thông tin điện tử, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học), số lượng: 01 người
Vị trí 2: Viên chức Quản trị hệ thống mạng, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 3: Viên chứcQuản trị hệ thống máy chủ, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 4: Viên chứcQuản trị khai thác ứng dụng, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 5: Viên chức An toàn an ninh thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 6: Viên chứcỨng dụng công nghệ thông tin, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 7: Phóng viên, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 02 người
Vị trí 8: Biên tập viên, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 02 người
Vị trí 09: Viên chức Kế toán tổng hợp, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
Vị trí 10: Viên chứcKế hoạch – Đầu tư, giữ chức danh nghề nghiệp hạng III (trình độ đại học); số lượng: 01 người
 
Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 17/4/2018 đến hết ngày 16/5/2018
 
Sau 30 ngày nhận hồ sơ, chúng tôi xin thông báo kéo dài thời gian nhận hồ sơ, tiếp tục từ ngày 17/5/2018 đến hết ngày 15/6/2018.
 
Thông tin chi tiết xem tại website:  
 
Hoặc liên hệ: Ms. Hồ Uyên Giang, Phòng Hành chính – Tổng hợp, SĐT: 024.355.63457

Tệp đính kèm:

Trung tâm Thông tin

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)