NXB TT&TT phát hành bộ sách, tài liệu phục vụ Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ II, năm 2018

(Mic.gov.vn) - 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 sẽ được phát động từ ngày 01 - 31/5/2018 với chủ đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp”, nhân dịp này, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (NXB TT&TT) đã phát hành bộ sách, tài liệu phục vụ Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) lần thứ II, năm 2018.


20180507-l2.jpg

Bộ sách về ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), ngày 24/01/2018, Ban Chỉ đạo Trung ương Tháng hành động về ATVSLĐ đã ban hành Kế hoạch số 398/KH-BCĐTƯ triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018. Trước tình hình tai nạn lao động và cháy nổ đang xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây, vấn đề đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng cháy chữa cháy đã và đang trở thành vấn đề nóng, được mọi người hết sức quan tâm. Nhận thức được điều đó, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và xuất bản bộ tài liệu về ATVSLĐ, phòng cháy chữa cháy phong phú, đa dạng cả về hình thức và nội dung, đáp ứng yêu cầu của ngành Thông tin và Truyền thông và các ngành, các lĩnh vực khác.
 
Bộ tài liệu bao gồm: Bộ tranh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ gồm 7 loại tranh; Bộ khẩu hiệu tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ gồm 5 khẩu hiệu; Bộ tờ gấp tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ gồm 6 loại tờ gấp; Bộ sách quy định, hướng dẫn và huấn luyện về ATVSLĐ và phòng cháy chữa cháy gồm 20 đầu sách.
 
20180507-l3.jpg
 
Bộ tranh, khẩu hiệu, tờ gấp về ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ
 
Bộ tài liệu có sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết, kỹ năng và thực hành, sẽ giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trang bị những kiến thức cần thiết cho người lao động, triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 cũng như trong công tác thường xuyên của đơn vị./.

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)