Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Cục Bưu điện Trung ương


Cục Bưu điện Trung ương vừa có thông báo số 200/TB-CBDDTWW ngày 16/3/2018 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Cục Bưu điện Trung ương.
 
Tên tài sản đấu giá gồm 03 xe ô tô đã qua sử dụng. Tổng giá khởi điểm của 03 xe ô tô: 102.000.000 đồng. 
 
Thời gian nhận hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính).
 
 Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Kế hoạch Đầu tư - Cục Bưu điện Trung ương, Số 1A Phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 080 41222;  Fax: 024.3843 1830
 
Chi tiết xem trong file Thông báo đính kèm.

Tệp đính kèm:

Cục BĐTW

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)