Thông báo danh sách các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông thay đổi địa chỉ trụ sở chính không làm thủ tục thông báo

(Mic.gov.vn) - 

Theo Thông báo số 3994/TB-CVT ngày 21/12/2017  của Cục Viễn thông, 7 doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông chưa thông báo cho Cục Viễn thông về việc thay đổi trụ sở chính, thông tin người đại diện pháp luật…


Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông báo này đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông và Cục Viễn thông, các doanh nghiệp phải gửi văn bản thông báo đến Cục Viễn thông. Quá thời hạn trên Cục Viễn thông sẽ xử lý theo quy định.

Nội dung thông báo xem trong tệp đính kèm.

 

Tệp đính kèm:

Nguồn: Cục Viễn thông

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)