Năm 2017: Gần 2.000 tỷ đồng góp vào Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích

(Mic.gov.vn) - 

Theo báo cáo từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, tính đến 15/11/2017, các doanh nghiệp viễn thông đã đóng góp tổng số 1.963,4 tỷ đồng vào Quỹ, đạt 99,7% kế hoạch thu năm 2017.


20171214-m4.jpg
Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích.
 
Theo báo cáo từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích trong Hội nghị triển khai công tác năm 2018 được tổ chức sáng ngày 12/12, tính đến 15/11/2017, Quỹ đã thực hiện đầy đủ các hoạt động có thu với tổng thu tính đạt 65,007 tỷ đồng.
 
Xác định công tác thu đóng góp tài chính viễn thông công ích là một trong hai nhiệm vụ chính của Quỹ, Quỹ đã xây dựng quy trình thực hiện công tác thu viễn thông công ích, phân loại các nhóm doanh nghiệp, xác định các khoản thu theo từng thời kỳ, quá trình triển khai đã huy động tối đa các nguồn lực, quyền hạn được giao, thường xuyên yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đóng góp.
 
Đồng thời cũng tích cực phối hợp, kiến nghị sự hỗ trợ để xử lý các trường hợp nợ xấu của nhiều doanh nghiệp. Theo đó, Quỹ đã hoàn thành quyết định xác định số doanh nghiệp phải nộp Quỹ năm 2016 là 23/24 doanh nghiệp theo quyết định giao kế hoạch thu đóng góp của các doanh nghiệp viễn thông.
 
Cũng theo báo cáo mới nhất, Quỹ đã hoàn thành công tác thu đóng góp tài chính viễn thông công ích năm 2017 của các doanh nghiệp viễn thông vào Quỹ công ích. Tính đến 15/11, Quỹ thực hiện thu 1.963,4 tỷ đồng, đạt 99,7% kế hoạch thu năm 2017.
 
Một công tác quan trọng của Quỹ trong thời gian qua là triển khai các hoạt động cấp phát, quản lý theo dõi, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ.
 
Trong năm 2017, Quỹ đã tổ chức kiểm tra, giám sát tại chỗ tất cả các nội dung của các dự án của Chương trình 1168 đã thực hiện, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ sớm để phê duyệt quyết toán đồng thời cập nhật, theo dõi và quản lý việc sử dụng kinh phí theo Chương trình 1168.
 
Tiếp tục huy động toàn bộ nguồn lực để rà soát, thu nhập hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác thanh quyết toán dự án số hóa truyền hình 4 thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ) và 19 tỉnh lân cận.
 
Chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Hồng Hải đánh giá cao các nỗ lực của Quỹ trong việc hoàn thành kế hoạch công tác năm 2017. Trong đó đối với một số hoạt động chính như thu nộp quỹ từ các doanh nghiệp; công tác tạm ứng, thanh toán đối với các dự án không phát sinh các vấn đề lớn.
 
Tuy vậy, trong triển khai công tác năm 2018, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải cũng lưu ý Quỹ dịch vụ viễn thông công ích cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến quy trình thủ tục, các quy định về đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách Nhà nước.
 
Hỗ trợ đề án số hóa truyền hình cần đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ. Mục tiêu cơ bản là hỗ trợ đúng đối tượng, thiết bị hỗ trợ cần đảm bảo được chất lượng. Đồng thời hực hiện đúng trình tự thủ tục và các quy trình thanh quyết toán các dự án về hỗ trợ đầu thu, hỗ trợ cho các doanh nghiệp.
 
"Quỹ dịch vụ viễn thông công ích cũng như các đơn vị tiếp tục thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính nhưng phải thống nhất về cách thức, quy trình xử lý với các đơn vị không nộp. Nếu cần thiết, có thể báo cáo đến Thủ tướng và Bộ Tài chính để xử lý nghiêm theo quy định theo pháp luật", Thứ trưởng Phạm Hồng Hải nhấn mạnh./.

Theo ICTnews

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)