Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 21-27/10

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT chỉ đạo tuyên truyền Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, thị trường dịch vụ viễn thông…là những vấn đề nổi bật được các báo đưa tin về Ngành trong các ngày từ 21-27/10/2017.


20171027-Nam-1.jpg
Một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của VNPT Hà Nội
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ        
 

XUẤT BẢN
 

TỔNG HỢP
  
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

HN(Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)