Hà Nội: Chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

(Mic.gov.vn) - 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5225/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã kịp thời thực hiện hiệu quả kế hoạch chấn chỉnh phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.


Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 1-6-2017 của UBND thành phố về việc chấn chỉnh kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của cán bộ, công chức, viên chức. 

Định kỳ ngày 20 hằng tháng, ngày 20 của tháng cuối quý, các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND thành phố, tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong công tác thông tin báo cáo.

Các đơn vị cũng được yêu cầu tiếp tục rà soát, phân công người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đúng Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9-2-2017 của Chính phủ; công bố (bằng văn bản) cho Sở Thông tin và Truyền thông và đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội, cổng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Thông tin chính thống được cung cấp tới báo chí trong và ngoài thành phố dưới nhiều hình thức, đặc biệt đối với những vụ việc quan trọng, được dư luận quan tâm; đề nghị xử lý và cải chính đối với các cơ quan báo chí, truyền thông đăng tải thông tin sai sự thật. 

Các đơn vị chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông để cung cấp thông tin, làm rõ những vấn đề báo chí phản ánh, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần ổn định xã hội, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Nguồn: Báo Hànộimới

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)