Thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 13/10/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn, công tác tại Báo Thời báo Mê Kông.


 Quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn nêu rõ:
 
Căn cứ theo Luật báo chí; căn cứ theo Nghị định số 17/2017/NĐ-CP; Căn cứ theo Thông tư số 49/2016/TT-TTTT và Căn cứ theo Quyết định số 37/HKTVLC ngày 3/10/2017 của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia về việc kỷ luật lãnh đạo báo Thời báo Mê Kông và Quyết định số 478/B.TBMK về việc chấm dứt sử dụng lao động trách nhiệm, cho thôi việc đối với ông Hồ Minh Sơn.
 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ TT&TT quyết định thu hồi thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 03401 kỳ hạn 2016-2020 của ông Hồ Minh Sơn được cấp tại Thời báo Mê Kông, vì ông Sơn đã vi phạm điểm c, khoản 6, Điều 28 Luật Báo chí 2016, bị cơ quan chủ quản miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng biên tập kiêm Trưởng cơ quan đại diện Báo Thời báo Mê Kông khu vực phía Nam và bị Thời báo Mê Kông cho thôi việc.
 
Tổng Biên tập Báo Thời báo Mê Kông có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn nộp về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 31/10/2017.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)