Đình bản 3 tháng báo Sức khỏe cộng đồng

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT vừa quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trong thời gian ba tháng do nội bộ mất đoàn kết.Quyết định nêu rõ: Đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trong thời gian 3 tháng kể từ ngày 7/10/2017 do nội bộ mất đoàn kết, không đủ điều kiện hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định.
 
Lãnh đạo Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc đình bản, giải quyết dứt điểm vụ việc của báo theo thẩm quyền.
 
Sau thời gian đình bản, Bộ TT&TT sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng trên cơ sở các quy định của luật pháp về báo chí.
 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Báo chí, Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam, báo Sức khỏe cộng đồng và báo điện tử Sức khỏe cộng đồng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 4)