Gia Lai: Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

UBND tỉnh Gia Lai vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo.


20170830-m09.jpg
Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân địa phương. Ảnh: Bảo An
 
Đối tượng rà soát là các hộ nghèo, hộ cận nghèo thụ hưởng chính sách trong năm 2017 và các gia đình có khả năng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên phạm vi toàn tỉnh. Thời điểm tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 được thực hiện từ ngày 1-9 đến hết ngày 31-12 năm 2017. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được thực hiện trực tiếp với từng hộ, người dân theo đúng phương pháp, quy trình, công cụ đo lường nghèo đa chiều; bảo đảm công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, giám sát của Mặt trận tổ quốc và sự tham gia của chính quyền, người dân; phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân địa phương.
 
Theo đó, sở Lao động- Thương binh và Xã hội sẽ trực tiếp hướng dẫn các địa phương thực hiện hệ thống biểu mẫu báo cáo và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017. UBND các địa phương có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công tác này trên các phương tiện truyền thông; khuyến khích các hộ gia đình đăng ký tham gia. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND cấp xã quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH. Tổ chức cập nhật thông tin vào phần mềm quản lý, làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo hàng năm./.

Bảo An (Báo Gia Lai)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)