Quảng Bình hỗ trợ 1.000 bò giống sinh sản cho hộ nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Hỗ trợ trực tiếp 1.000 con bò giống cho hộ nghèo có nhu cầu thực sự, có đủ điều kiện chăm sóc, lao động và ưu tiên những hộ chưa có bò, là nội dung chính của đề án mang tính an sinh xã hội lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình.


Ngày 16-8, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ bò giống sinh sản cho hộ nghèo bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016 và vùng thường xuyên bị thiên tai để phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2018”.
 
Theo đó, 1.000 con bò giống sẽ được hỗ trợ trực tiếp đến hộ gia đình để chăn nuôi bò cái sinh sản theo đúng đối tượng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng; chỉ hỗ trợ đối với các gia đình có nhu cầu thực sự, có đủ điều kiện chăm sóc, lao động và ưu tiên những hộ chưa có bò.
 
Hộ nuôi bò có cam kết nuôi phát triển bò, không tự ý bán, cho, tặng hoặc làm thịt khi bò chưa sinh sản hoặc trong vòng ba năm kể từ khi được hỗ trợ; phải được tập huấn, ký kết hợp đồng trách nhiệm, được thẩm định đủ điều kiện về chuồng trại; đồng thời phải có cam kết thoát nghèo trong thời hạn hai đến ba năm kể từ khi nhận bò.
 
Nguồn kinh phí thực hiện đề án là hơn 17,4 tỷ đồng, trong đó trích từ nguồn kinh phí Quỹ cứu trợ tỉnh 15 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí do UBND các huyện bố trí từ ngân sách Nhà nước./.

Hương Giang (Báo Nhân Dân điện tử)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)