TP. Sông Công hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho 75 hộ nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm hỗ trợ xóa nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn T.P Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020, từ nguồn ngân sách của địa phương, Thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng 75 nhà đại đoàn kết.


Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) hiện đang cư trú tại các xã, phường; hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà dột nát không có khả năng cải tạo, nâng cấp; hộ nghèo không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước. Bình quân mỗi năm, thành phố sẽ thực hiện hỗ trợ xây dựng mới 12-15 nhà với số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/nhà.
 
Hiện nay, các phòng ban chuyên môn của thành phố đang phối hợp với các xã, phường tiến hành rà soát, thống kê hộ nghèo trong diện được hỗ trợ trên địa bàn. Được biết, từ đầu năm đến nay, thành phố đã hỗ trợ xây mới 5 nhà đại đoàn kết cho hộ nghè ở các xã, phường: Tân Quang, Bá Xuyên, Lương Sơn, Lương Châu./.

Trịnh Phương (www.baothainguyen.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)