Phú Lương, Thái Nguyên: Hỗ trợ lắp đặt thiết bị thu truyền hình số cho 4.884 hộ nghèo, cận nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên về hỗ trợ bộ thu truyền hình số mặt đất cho các hộ nghèo, cận nghèo, sau khi rà soát, toàn huyện Phú Lương đã có 4.884 hộ thuộc diện được hỗ trợ. Trong đó, 2.635 hộ nghèo, còn lại là hộ cận nghèo.


Để thực hiện công tác này, UBND huyện Phú Lương đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiến hành rà soát những hộ được hỗ trợ; phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện lắp đặt bộ thu truyền hình cho các hộ dân. Theo báo cáo của Bưu điện huyện, đến nay, đơn vị đã thực hiện lắp đặt được 4.804 bộ, đạt 98% tổng số hộ được hưởng. Cùng với công tác chỉ đạo hoàn thiện việc lắp đặt các bộ thu truyền hình xong trước ngày 15-8 tới, huyện Phú Lương đề nghị các đơn vị liên quan cần hướng dẫn bà con về cách sử dụng thiết bị, thông tin địa điểm bảo hành khi thiết bị gặp sự cố./.

Kim Oanh (www.baothainguyen.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)