Huyện Ea Kar vận động được hơn 1,2 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Từ đầu năm đến nay, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã vận động được 1,29 tỷ đồng Quỹ Vì người nghèo; trong đó, cấp huyện 760 triệu đồng, cấp xã, thị trấn 530 triệu đồng.


20170809-m18.JPG
Hội viên phụ nữ xã Ea Đar (huyện Ea Kar) được hỗ trợ bò phát triển sản xuất. Ảnh minh họa
 
Từ nguồn quỹ trên, huyện đã hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 3 nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở; cấp giống vật nuôi, hỗ trợ học sinh nghèo, gia đình gặp thiên tai, hoạn nạn…
 
Để công tác vận động quỹ đạt hiệu quả, Ban vận động Quỹ Vì người nghèo từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; rà soát, nắm chắc đối tượng cần hỗ trợ; thực hiện các hình thức trợ giúp kịp thời, công khai, minh bạch.
 
Được biết, trong năm 2017, huyện Ea Kar phấn đấu vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 1,5 tỷ đồng để trợ giúp người nghèo xóa nhà tạm, phát triển sản xuất…/.

Nguyễn Xuân (Báo Đắk Lắk Điện tử)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)