Xã Vọng Đông (An Giang): Nông dân giúp nhau thoát nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Những năm gần đây thông qua phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, Hội Nông dân các cấp tỉnh An Giang đã có những việc làm thiết thực giúp nhau phát triển kinh tế gia đình để thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Trong đó, Hội Nông dân xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn là một điển hình, với việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, mô hình lồng ghép đã thực sự đem lại hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương.


Là xã thuần nông, trong những năm qua Hội Nông dân xã Vọng Đông đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp giúp đỡ, khuyến khích hội viên tranh thủ những nguồn lực về vốn, giống cây trồng,vật nuôi, kiến thức về khoa học kỹ thuật thực hiện tốt các mô hình chuyển đổi cây trồng, vật nuôi đem lại hiệu quả, giá trị kinh tế cao. Hiện Hội Nông dân xã có khoảng 600 hội viên, nhưng năm qua có gần 300 hội viên đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Được biết, bên canh việc đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng”, thì các phong trào: “Nông dân tham gia đảo bảo an ninh, quốc phòng”, “Nông dân chung tay xây dựng nông thôn mới” cũng luôn được Hội Nông dân xã Vọng Đông quan tâm triển khai tới toàn hội viên để cùng thực hiện và thực hiện có hiệu quả.

20170808-ta3.jpg

Nuôi bò vỗ béo là một trong những mô hình được các hộ nông dân giúp nhau phát triển đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững.

Đồng thời Hội Nông dân xã đã thực hiện lồng ghép với các chương trình, mô hình vào các hoạt động công tác khác và các phong trào thi đua khác của nông dân. Trong đó, tập trung vào việc vận động các hội viên và nông dân cùng nhau hiến đất, đóng góp tiền của công sức chung tay xây dựng nông thôn mới, theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Nhờ vậy, mà đến nay hệ thống giao thông nông thôn được nâng cấp, nhiều tuyến đường đã được rải nhựa và bê tông hóa, tạo thuận tiện cho nhu cầu đi lại, lưu thông hàng hóa của nông dân.  Đặc biệt, nhằm giúp đỡ hội viên có nguồn lực phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, giảm nghèo hiệu quả, bền vững Hội Nông dân xã đã phối hợp với ngân hàng chính sách Xã hội huyện Thoại Sơn giải ngân cho hàng trăm hộ nông dân vay vốn, tổng số tiền hàng tỷ đồng. Tất cả nguồn vốn vay được triển khai đã giúp cho hội viên nông dân phát triển kinh tế gia đình, giải quyết  việc làm tại chỗ cho lao động đông thôn.
 
Ngoài ra Hội Nông dân xã cón phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông, Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật như nuôi bò, dê, cá và trồng rau màu, nấm rơm, thâm canh lúa lai, lúa thuần chủng… Các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật đã thu hút đông đảo hội viên và nông dân tham gia, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực, nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo của hội viên và bà con nông dân. Thông qua đó đã xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi đem lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình nuôi bò vỗ béo, nuôi dê nhốt chuồng. Hiện nay, cả hai mô hình chăn nuôi này, đang được nhiều nông dân thực hiện thành công và đang tiếp tục nhân rộng ở địa phương. Có thể nói, nhờ thực hiện mô hình nuôi bò vỗ béo và nuôi dê nhốt chuồng mà nhiều hội viên và bà con nông dân xã Vọng Đông đã thoát nghèo bên vững, đang tiếp tục vươn lên làm giàu. Hai mô hình này được xem là hai mô hình giảm nghèo đem lại hiệu quả kinh tế nhanh nhất và mang tính bền vững cao, ít gặp rủi ro. Trong những năm gần đây, ngoài việc tham gia các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình nhằm giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã còn triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vắn hóa gắn với cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 
Hàng năm các gia đình hội viên đều đạt 100% danh hiệu gia đình văn hóa. Hội Nông dân xã tích cực tham gia các chương trình xóa đói giảm nghèo, tăng cường các hoạt động hướng dẫn nông dân tham gia bảo vệ môi trường…Để đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, năm 2016 và các năm tiếp theo Hội Nông dân xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, kênh mương thủy lợi và các công trình phúc lợi xã hội, qua đó góp phần chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, gắn với xóa đói giảm nghèo bền vững.                 

Theo molisa.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)