Tập huấn về “giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 3/8/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận tổ chức lớp tập huấn về “giảm nghèo thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông tại cơ sở. Tham dự khai mạc tập huấn có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, và phóng viên Báo Ninh Thuận; đại diện Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thành phố và cán bộ Đài Truyền thanh cấp xã, phường


20170808-ta1.jpg

Toàn cảnh buổi tập huấn

Nội dung tập huấn gồm có: các chủ trương, chính sách pháp luật của Trung ương và của tỉnh về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; các nội dung của Quyết định 52/2016/QĐ-TTg ngày 6/12/2016 về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở và Kế hoạch số 2945/KH-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị các kỹ năng cơ bản về cách tiếp cận, khai thác thông tin, viết bài và biên tập tin, bài…

Thời gian lớp tập huấn diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 03/8 đến ngày 04/8/2017). Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Ninh Thuận cập nhập được các thông tin bổ ích và cần thiết để góp phần cho công tác tuyên truyền trong nhân dân ngày càng đạt hiệu quả./.

Nhật Hoàng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)