Pác Nặm cấp phát báo và tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, 6 tháng đầu năm 2017, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã cấp phát trên 21.700 ấn phẩm báo, tạp chí các loại cho người dân.


20170728-m5.jpg
Báo và tạp chí được cấp phát có nhiều nội dung thiết thực với đời sống người dân tộc thiểu số
 
Các loại ấn phẩm, báo, tạp chí đã được cấp phát là: Báo dân tộc và phát triển, báo văn hóa, báo tin tức, báo nông thôn ngày nay, báo sức khỏe đời sống, báo nông nghiệp, báo đại đoàn kết, báo phụ nữ…
 
Tất cả các báo, tạp chí đều có nội dung thiết thực với nhiều thông tin ở các lĩnh vực từ thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Biểu dương điển hình tiên tiến trong lao động, sản xuất; Chia sẻ cách làm hay, việc làm tốt; Thông tin thời sự…
 
Các ấn phẩm đã đáp ứng nhu cầu thông tin về mọi mặt đời sống, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, giúp họ học hỏi và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, các ấn phẩm báo chí được cấp phát cũng góp phần giúp người dân nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.
 

Ngọc Doanh

(Trích nguồn từ Trang TTĐT tổng hợp Đài PTTH Bắc Kạn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)