Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh tổ chức quán triệt Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 26/7/2017, Đảng bộ Bưu điện TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII cho hơn 500 cán bộ, đảng viên của đơn vị.


20170726-m30.jpg
 Quang cảnh hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 
 
Tại hội nghị, đồng chí Trần Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã truyền đạt các nội dung cơ bản của: Nghị quyết số 10 – NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 – NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước./.

Theo VnPost

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)