Hà Nội đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,8%

(Mic.gov.vn) - 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản 2272/UBND-KGVX, yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2017, phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố còn 1,8%.


Sở LĐ-TB&XH là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu, xây dựng, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phù hợp; ưu tiên các hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có đối tượng bảo trợ xã hội...

Sở NN&PTNT thực hiện chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng, nhân rộng các mô hình giảm nghèo theo lĩnh vực được giao; đồng thời triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo thực hiện trên địa bàn TP Hà Nội.

Các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ các dịch vụ xã hội cho người nghèo, cận nghèo, hạn chế mức thấp nhất hộ tái nghèo, hộ nghèo mới phát sinh.

Minh Ngọc

(Trích nguồn từ Báo Hànộimới)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)