Thành phố Yên Bái tập trung hỗ trợ giảm nghèo bền vững

(Mic.gov.vn) - 

Trong những năm qua, thành phố Yên Bái luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc tiếp cận đánh giá chuẩn nghèo đa chiều là một thay đổi lớn.


20170726-m8.jpg
Lãnh đạo thành phố Yên Bái thăm và tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Bảo.
 
Mặc dù cách tiếp cận này còn có những vướng mắc, song nhờ huy động các nguồn lực để giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố đến năm 2016 giảm còn 4,1%, vượt kế hoạch đề ra, tạo tiền đề để thành phố tiếp tục triển khai thực hiện công tác giảm nghèo bền vững.
 
Mô hình nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Phạm Văn Quý, thôn Lưỡng Sơn, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái đã và đang đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trước đây, gia đình ông cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc tìm hướng đi phát triển kinh tế nâng cao thu nhập.
 
Nắm bắt được chủ trương thực hiện chương trình chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo của xã Văn Tiến, ông Quý tích cực tham gia các lớp dạy nghề, tham gia các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế. Xã còn tạo điểu kiện cho gia đình ông đấu thầu đầm, ao để mở rộng đầu tư nuôi thả cá. Mỗi năm, trừ chi phí gia đình ông Quý thu về gần 100 triệu đồng. Nhờ vậy, kinh tế của gia đình ông ngày càng phát triển ổn định. Ông có điều kiện nuôi dạy con cái trưởng thành.
 
Ông Quý phấn khởi tâm sự: “Gia đình tôi thường xuyên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật do xã phối hợp tổ chức, đặc biệt là các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản nên đã giúp tôi có những kiến thức cần thiết áp dụng ngay vào hoạt động chăn nuôi cho hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình”.
 
Xã Văn Tiến hiện có 118 hộ thuộc diện nghèo. Ngay từ đầu năm 2017, Ban Giảm nghèo xã đã phối hợp cùng các ban, bộ phận, đoàn thể, các thôn nắm bắt thông tin, đề xuất kịp thời các giải pháp về các chính sách ưu đãi xã hội, chương trình chăm lo hỗ trợ cho người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; xây dựng kế hoạch triển khai, tập trung vận động nhân dân tổ chức thực hiện tiêu chí số 11 về hộ nghèo; phấn đấu giảm 33 hộ nghèo, còn 85 hộ nghèo, chiếm 9,7%. Trong 6 tháng năm 2017, xã đã cấp 197 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo và 20 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc diện bảo trợ xã hội theo quy định.
 
Xét đề nghị giải ngân từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội cho 3 hộ nghèo vay số vốn 150 triệu đồng; 1 hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế là 30 triệu đồng. Lũy kế đến thời điểm này, xã Văn Tiến có 142 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội là 4,7 tỷ đồng. Xã xác nhận miễn, giảm học phí cho 21 học sinh tiểu học và THCS, 30 cháu học sinh mầm non.
 
Đồng thời, tham mưu đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ thương binh Nguyễn Duy Hưng khó khăn về nhà ở được xây dựng nhà với số tiền 50 triệu đồng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà cho thương binh chống Pháp - Ngô Văn Thịnh 50 triệu đồng.
 
Ông Lê Sỹ Dần - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Tiến cho biết thêm: “Để giúp nhân dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, xã thường xuyên triển khai tuyên truyền các chủ trương, chính sách, đề án, dự án về hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu của nhân dân địa phương cũng như đáp ứng với yêu cầu quy hoạch phát triển địa phương”.
 
Áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, qua điều tra vào tháng 12/2015, toàn thành phố có 1.443 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 5,02%. Trong đó, khu vực thành thị có 630 hộ, chiếm tỷ lệ 2,8%; khu vực nông thôn có 813 hộ, chiếm tỷ lệ 11,9%. Hộ cận nghèo có 343 hộ, chiếm 1,1% số hộ dân trên địa bàn thành phố.
 
Để đạt mục tiêu giảm nghèo trong giai đoạn 2016 - 2020, trong đó, năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,02%; đến năm 2020 giảm còn 1,9%, những năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững.
 
Đến nay, các hộ nghèo của thành phố được vay vốn phát triển kinh tế với mức vay bình quân đạt 28,8 triệu đồng/hộ thông qua các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế như dự án khuyến nông, lâm, khuyến ngư, phát triển ngành nghề...
 
Thành phố đã mở 60 lớp hướng dẫn cách làm ăn cho trên 3.000 lượt người; thực hiện hỗ trợ 27 dự án chăn nuôi theo Quyết định số 250, ngày 19/2/2016 của UBND tỉnh và hỗ trợ 8 hộ tham gia Đề án Hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò cho người có công với cách mạng có thu nhập thấp với tổng số tiền trên 677 triệu đồng; đào tạo nghề cho 160 lao động nông thôn theo Đề án 1956.
 
Bên cạnh đó, để từng bước giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, thành phố chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động hộ nghèo phát huy nội lực gia đình, dòng họ cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động các nguồn lực để xóa nhà tạm. Từ nguồn Quỹ “Ngày vì người nghèo”, các xã, phường đã hỗ trợ cho các hộ nghèo sửa chữa và xây dựng nhà ở kiên cố, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.
 
20170726-m9.jpg
Ngôi nhà của thương binh Nguyễn Duy Hưng ở xã Văn Tiến được hỗ trợ xóa nhà tạm đang trong giai đoạn hoàn thiện.
 
Bên cạnh đó, thành phố Yên Bái cũng luôn thực hiện tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh cho người nghèo được quan tâm triển khai kịp thời. Thành phố đã cấp 3.056 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 803 thẻ bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, 1.420 thẻ cho người hưởng chính sách bảo trợ xã hội. Ngoài ra, thực hiện hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hỗ trợ hàng năm trên 1 tỷ đồng.
 
Với việc tiếp cận nghèo đa chiều trong năm 2017, thành phố có trên 32% hộ nghèo thuộc đối tượng được bảo trợ xã hội và đây là vấn đề khó với thành phố. Để đạt được mục tiêu giảm nghèo trong năm 2017 là 0,65%, với gần 200 hộ, thành phố sẽ phải tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ như: tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội để giúp người nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, bảo đảm chất lượng giảm nghèo theo đa chiều.
 
Ngoài ra, thành phố còn trên 20% hộ nghèo có nhà tạm, nhà ở chưa bền vững thì thành phố sẽ tiếp tục vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bằng nội lực của gia đình hộ nghèo, của cộng đồng để xóa nhà tạm cho hộ nghèo.
 
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái cho biết thêm: “Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng các nội dung tuyên truyền nhằm vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhất là tham gia thực hiện các mô hình, dự án phát triển kinh tế của thành phố tùy theo điều kiện của từng gia đình để tham gia các mô hình phù hợp nhằm nhận được hỗ trợ của thành phố. Đối với Mặt trận Tổ quốc thành phố trong năm 2017, tiếp tục tuyên truyền để nhân dân phát triển kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao thu nhập. Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng với Ban Chỉ đạo Giảm nghèo thành phố tiếp tục giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn và sẽ ký kết chương trình hiệp thương với các tổ chức, đoàn thể thành phố về phân công, giúp đỡ các hộ nghèo có địa chỉ trên địa bàn. Nghĩa là, những hộ nghèo thuộc đoàn viên, hội viên của các đoàn thể trên địa bàn thành phố sẽ giao cho các đoàn thể này giúp đỡ trực tiếp đối với các hộ là đoàn viên, hội viên của mình. Đối với những hộ không thuộc đoàn viên, hội viên của các đoàn thể thì Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ phối hợp với chính quyền để giúp đỡ với phương châm là không để một hộ nghèo, khó khăn nào mà không được một tổ chức nào giúp đỡ. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo trên địa bàn thành phố để góp phần hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà ở, hỗ trợ tư liệu sản xuất như: vốn, giống, cây con, phân bón để hỗ trợ bà con giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, có điều kiện thoát nghèo trong thời gian sớm nhất”.
 
Thành phố Yên Bái đang nỗ lực tập trung mục tiêu giảm nghèo bền vững. Trong đó, mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2017 còn 3,5 %. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác giảm nghèo, gắn mục tiêu giảm nghèo với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người nghèo nâng cao nhận thức, có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Thanh Nghị - Vũ Hà (Đài TT - TH thành phố Yên Bái)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)