Huyện Phú Tân: Huy động cả hệ thống chính trị cho công tác giảm nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Xác định công tác giảm nghèo là một trong những mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) đã tập trung các biện pháp thực hiện công tác giảm nghèo. Những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao mức sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội.


20170725-m22.jpg
Nhờ thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo, diện mạo nông thôn ở huyện Phú Tân đã có nhiều đổi mới
 
Để triển khai hiệu quả công tác giảm nghèo, huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến nghèo của các nhóm đối tượng. Trên cơ sở đó xây dựng triển khai thực hiện chính sách và các giải pháp giảm nghèo phù hợp, hiệu quả hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội đã nhận sự quan tâm tập trung của cả hệ thống chính trị và quá trình triển khai có chú trọng lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền các chính sách cho hộ nghèo được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, nhằm khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững. Việc phân cấp quản lý hộ nghèo cho cơ sở từng bước đi vào ổn định, việc phân loại, rà soát hộ nghèo, cận nghèo sát với thực tế hơn, lập kế hoạch giảm nghèo ở cơ sở chặt chẽ hơn. Các chính sách cho hộ nghèo, đối tượng ASXH được các ngành, các cấp triển khai tích cực, thực hiện đầy đủ và kịp thời, đúng quy định. Chính sách đào tạo nghề và tạo việc làm cho người nghèo được quan tâm, có chuyển biến rõ nét, góp phần nâng chất lượng nguồn nhân lực và tạo điều kiện cho hộ thoát nghèo vững chắc.
 
Cùng với đó, huyện đã củng cố Ban Điều hành chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và thực hiện chính sách ASXH và giao nhiệm vụ cho các ngành thành viên và các xã, thị trấn cụ thể hóa việc thực hiện bằng kế hoạch của ngành, địa phương và chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, quyết liệt, năm 2016, huyện Phú Tân đã triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo như: Cấp 21.542 thẻ BHYT, trong đó có 9.613 thẻ BHYT người nghèo và 11.929 thẻ BHYT người cận nghèo; Hỗ trợ tiền điện cho 3.069 hộ nghèo, với số tiền 2,1 tỷ đồng; Hưởng ứng Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, toàn huyện đã vận động được 9,1 tỷ đồng (tiền và hiện vật), đạt 160% so kế hoạch, qua đó đã hỗ trợ cho 8.970 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn có điều kiện vui Xuân, đón Tết với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng. cứu trợ khó khăn thường xuyên và đột xuất cho 8.780 lượt hộ. Cùng với đó, các xã, thị trấn hoàn thành việc in sổ hộ nghèo, cận nghèo và đã cấp cho các hộ từ đầu năm 2016 để được thụ hưởng các chính sách của nhà nước kịp thời.
 
Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho người nghèo, năm 2016, huyện Phú Tân đã tổ chức cất mới 174 căn nhà cho hộ nghèo, với tổng kinh phí 6,5 tỷ đồng, trong đó: Từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Công thương Việt Nam cất mới 10 căn, tổng kinh phí 500 triệu đồng (giá trị 50 triệu/căn); từ chương trình nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đã cất mới 26 căn, với tổng số tiền 1,04 tỷ đồng (40 triệu/căn); từ nguồn vận động Quỹ vì người nghèo các cấp trong huyện đã cất mới 138 căn, sửa chữa 06 căn với  tổng trị giá 5 tỷ đồng.
 
Nhằm giúp các hộ nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, huyện phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đến 100% các xã, thị trấn, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn với lãi suất ưu đãi của Nhà nước. Bên cạnh đó, các hộ nghèo, cận nghèo còn được tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa những loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; chuyển giao và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội CCB, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên huyện tuyên truyền và hướng dẫn cho đoàn viên, hội viên quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên; vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế. Nhờ đó, nhiều lao động thuộc diện nghèo đã có nghề, tìm được việc làm, có thu nhập ổn định. 
 
Với việc triển khai các biện pháp đồng bộ, công tác giảm nghèo của huyện Phú Tân đã đạt được kết quả quan trọng. Các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện đã giảm xuống còn 5,23% (với 2.803 hộ nghèo); tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 7,35% (với 3.936 hộ cận nghèo). Thời gian tới, huyện Phú Tân tiếp tục phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện công tác giảm nghèo. Triển khai thực hiện tốt các chính sách, dự án giảm nghèo; hỗ trợ người nghèo kịp thời, dân chủ, công khai, đảm bảo đúng đối tượng; đảm bảo hộ nghèo tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ, tín dụng ưu đãi. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về tinh thần vươn lên thoát nghèo. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội./.
 

Hồng Phượng

(Trích nguồn từ Tạp chí điện tử Lao động và Xã hội)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)