Rà soát các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a

(Mic.gov.vn) - 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về việc xem xét bổ sung huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)