Cần thêm vốn cho chương trình giải quyết việc làm

(Mic.gov.vn) - 

Nhờ đồng vốn ưu đãi từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), nhiều hộ gia đình ở những vùng nông thôn ổn định và nâng cao cuộc sống.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)