Người nghèo cũng được cung cấp dịch vụ ngân hàng qua ĐTDĐ

(Mic.gov.vn) - 

Với việc khởi động dự án “Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động - Phổ cập dịch vụ tài chính và tạo quyền năng kinh tế cho người thu nhập thấp và phụ nữ ở Việt Nam”, lần đầu tiên người nghèo Việt Nam được cung cấp dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)