Hà Nội dự chi 10.200 tỷ đồng để giảm nghèo bền vững

(Mic.gov.vn) - 

UBND TP. Hà Nội dự kiến sẽ dành 10.200 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững cho các hộ dân trên địa bàn Thành phố.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)