Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 19/7/2017, tại trụ sở Bộ TT&TT, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ 2, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương;  Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ TT&TT cùng đại diện các Vụ, Phòng, Ban Thi đua, Khen thưởng của 07 Bộ, ngành Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế.


2017719-u8.jpg

Thứ trưởng Bộ TT&TT phát biểu khai mạc hội nghị
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm cho biết, năm 2017 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), là năm thứ hai triển khai các Nghị quyết và chủ trương lớn được Quốc hội thông qua.
 
Trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước tạo ra nhiều cơ hội, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm 2017, các Bộ, ngành Khối kinh tế đã ban hành chương trình hành động, nghiêm túc triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp của Chính phủ liên quan đến lĩnh vực quản lý của Bộ TT&TT, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 
Thứ trưởng Phan Tâm cũng cho biết, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, với sự chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của các Bộ, ngành Khối kinh tế và sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, các Bộ, ngành Khối kinh tế đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, từng bước vượt qua khó khăn, tạo sự chuyển biến tích cực và đã đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước.
 
Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 để đánh giá những kết quả đã đạt được và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 nhằm đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao của từng Bộ, ngành năm 2017 - Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh.
 
Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế gồm 07 đơn vị, trong đó có 03 Bộ, ngành có Vụ Thi đua- khen thưởng, gồm Bộ TT&TT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương; 04 Bộ, ngành có Phòng (Ban) Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Vụ Tổ chức cán bộ, gồm Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trong thời gian qua, các cơ quan chuyên trách thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành trong Khối đã chủ động tham mưu, xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật về thi đua, khen thưởng. Nhiều đơn vị đã tham mưu cho các Bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo động lực phát triển và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong các Bộ, ngành.
 
Trong quý I/2017, các đơn vị trong Khối đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016, ký kết giao ước thi đua và triển khai chương trình công tác năm 2017. Trên cơ sở giao ước thi đua được ký kết, các Bộ, ngành đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tiêu chí thi đua đề ra trong 6 tháng đầu năm 2017, theo đó có 100% Bộ, ngành trong Khối đã ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2017 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; 100% các Bộ, ngành trong Khối đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 100% các Bộ, ngành trong Khối tiếp tục thực hiện quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc...
 
Trong 6 tháng đầu năm, hầu hết các đơn vị trong Khối đã xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát, cùng phối hợp kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ, ngành. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong tổ chức chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và những nhân tố mới đề đề nghị biểu dương, khen thưởng.
 
Nhìn chung công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2017 của Khối các Bộ, ngành kinh tế tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng. Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên được tăng cường, tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc tổ chức triển khai các phong trào thi đua.
 
Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, các Bộ, ngành trong Khối cũng đạt được nhiều kết quả trong hoạt động thi đua, khen thưởng, trong đó, Bộ TT&TT đã trình khen thưởng Huân chương Lao động cho 03 tập thể và 03 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 tập thể và 08 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 50 tập thể; Cờ thi đua của Bộ cho 396 tập thể; Bằng khen của Bộ trưởng cho 137 tập thể và 980 cá nhân; Chiến sĩ thi đua Bộ cho 200 cá nhân; Danh hiệu Lao động tiên tiến cho 287 cá nhân; Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 191 tập thể; Kỷ niệm chương cho 1.042 cá nhân. Ngoài ra, Bộ TT&TT đã khen thưởng đột xuất cho 17 cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt...
 
Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Khối thi đua các Bộ, ngành kinh tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Tăng cường phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định; Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng cho các cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai phong trào thi đua, khen thưởng; Tổng kết đánh giá 13 năm thi hành Luật Thi đua, khen thưởng theo văn bản hướng dẫn của Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương; Tổ chức hội thảo trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thi đua khen thưởng, bàn biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến.../.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)