Nông dân thành phố Vĩnh Yên thi đua sản xuất kinh doanh giỏi

(Mic.gov.vn) - 

Xác định phong trào“Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” là một trong những phong trào trọng tâm của hội, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm nghèo bền vững cho từng hội viên.


20170719-m30.jpg
Các thành viên của HTX Rau hữu cơ xã Định Trung thực hiện đúng quy trình chăm sóc rau để có những sản phẩm chất lượng
 
Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên vận động trên 90% hội viên đăng ký thực hiện phong trào, chỉ đạo 8/8 đơn vị hội cơ sở tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đến từng chi hội và hội viên. Hội tăng cường phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân sản xuất như: Tổ chức 90 lớp cho trên 6.000 lượt hội viên nông dân về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, sản xuất rau an toàn; tổ chức 10 lớp tập huấn tuyên truyền về Luật An toàn vệ sinh thực phẩm cho 970 lượt cán bộ, hội viên nông dân…
 
Để hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất, hội nhận ủy thác với Ngân hàng CSXH tạo điều kiện cho hội viên nông dân được vay vốn với tổng dư nợ hơn 38,5 tỷ đồng. Hội tạo điều kiện cho hội viên vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng để thực hiện 15 dự án với 5 nhóm ngành nghề; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Công ty Xuất nhập khẩu Hà Anh cung ứng các loại phân bón trả chậm cho nông dân. Qua đó, nhiều hội viên đã mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng KHKT vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy sản ở xã Thanh Trù, phường Hội Hợp, phường Đồng Tâm; mô hình hợp tác xã giống cây trồng Quán Tiên do ông Phùng Quang Vinh (hội viên nông dân phường Hội Hợp) làm chủ chuyên sản xuất lúa giống NTH31, NTH35, thơm 38… có năng suất cao, chất lượng ngon, giá giống rẻ cho thu nhập bình quân hàng năm trên 3 tỷ đồng; mô hình HTX Rau hữu cơ tại xã Định Trung với quy mô 5 ha, có sự hỗ trợ 100% về khoa học kỹ thuật, quy trình sử dụng phân bón hữu cơ và bao tiêu đầu ra…
 
Qua bình xét cuối năm 2016, toàn thành phố có 5.319 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó, cấp tỉnh có 423 hộ, cấp thành phố có 1.265 hộ, cấp cơ sở có 3.631 hộ. Nhiều gương điển hình trên các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ tổng hợp, phát triển kinh tế trang trại đã mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, các cấp hội luôn phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau lúc khó khăn; trong năm 2016, đã giúp đỡ được 16 hộ giảm nghèo với số tiền hơn 137 triệu đồng, 339 ngày công lao động, góp phần tích cực trong phong trào giảm nghèo của địa phương.
 
Cùng với phong trào phát triển kinh tế nâng cao đời sống, các cấp hội tích cực vận động hội viên nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, đã phát huy ý chí tự lực, tự cường khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mỗi người, mỗi gia đình và của cả cộng đồng tạo thành sức mạnh để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, hội đã vận động được 57 hội viên hiến 2.010 m2 đất, hiến hơn 30 triệu đồng và công sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thực, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Vĩnh Yên cho biết: Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” các cấp Hội Nông dân thành phố chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan, học tập các mô hình phát triển kinh tế trong và ngoài tỉnh; xây dựng các mô hình điển hình về phát triển kinh tế; phối hợp với Ngân hàng CSXH chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác vay vốn và quản lý các nguồn vốn ủy thác; tăng cường các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nông dân; tranh thủ các nguồn vốn, chương trình, dự án tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế; tuyên truyền vận động và tổ chức cho hội viên đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp… góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.

Minh Nguyệt

(Trích nguồn từ Báo Vĩnh Phúc)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)