Khai mạc Hội nghị tập huấn kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19-7, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2018-2020. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước – Bộ Tài chính; ông Nguyễn Ngọc Duyên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính Bộ TT&TT cùng đại biểu các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ TT&TT.


20171907-ta1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho biết, kế hoạch tài chính (KHTC) 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (KHTC - NSNN) 3 năm là nội dung mới rất quan trọng để triển khai Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 (có hiệu lực từ năm 2017). Cùng với đó, các văn bản hướng dẫn Luật NSNN cũng đã được ban hành đầy đủ, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý NSNN ở Việt Nam.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm triển khai thực hiện Luật NSNN, Nghị định 45/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết lập kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm và Thông tư 69/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn lập KHTC 5 năm và KH TC-NSNN 3 năm.
 
Căn cứ Chỉ thị số 29/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán NSNN năm 2018, việc xây dựng KHTC - NSNN 3 năm (2018-2020) sẽ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016-2020) cũng như kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn (2016-2020) và chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội.
 
Thứ trưởng cũng cho biết, Hội nghị giới thiệu đầy đủ về các quy định, nội dung cần thiết, quy trình xây dựng kế hoạch phù hợp với xu thế quản lý tài chính ngân sách mới trên thế giới mà nhiều nước đã áp dụng thành công, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý tài chính, nâng cao kỷ luật ngân sách cũng như tính thực tiễn của kế hoạch đầu tư công trung hạn.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe ông Nguyễn Minh Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước - Bộ Tài chính trình bày nội dung lập KHTC 5 năm và KHTC - NSNN 3 năm; các quy định, quy trình cần thiết để lập kế hoạch; mối quan hệ giữa KHTC 05 năm với KHTC - NSNN 03 năm; quan hệ giữa KHTC - NSNN 3 năm và dự toán ngân sách hằng năm. Đồng thời Phó Vụ trưởng Nguyễn Minh Tân cũng đưa ra những khái niệm then chốt liên quan đến lập kế hoạch tài chính trung hạn như phương thức cuốn chiếu, trần chi ngân sách, chi tiêu cơ sở và chi tiêu mới.
 
Theo đó, KHTC 5 năm là KHTC được lập trong thời hạn 05 năm cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của quốc gia và của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. KHTC - NSNN 03 năm được lập hằng năm theo phương thức cuốn chiếu cho thời gian 03 năm, kể từ năm dự toán NSNN và 02 năm tiếp theo, có tính đến diễn biến tình hình kinh tế - xã hội và tài chính - ngân sách hiện tại và cập nhật dự báo trong thời gian 3 năm kế hoạch, làm cơ sở cho việc lập, xem xét, quyết định dự toán NSNN hằng năm.
 

 

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)