Hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 06/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.


20170717-M7.jpg
Ảnh minh họa
 
Theo đó, một trong những nội dung quan trọng của Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin là hỗ trợ phương tiện nghe - xem cho các hộ nghèo.
 
Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo (theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020) sống tại các đảo xa bờ; hộ nghèo thuộc các dân tộc ít người; hộ nghèo tại các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.
 
Trong đó ưu tiên hỗ trợ đối với: Hộ nghèo có thành viên đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; các hộ nghèo sống ở đảo xa bờ; các hộ nghèo có ít nhất 02 thành viên trong hộ là người dân tộc rất ít người: Lô Lô, Pà Thẻn, Pu Péo, Cờ Lao, Bố Y, La Hủ, Lự, Mảng, Si La, Cống, La Ha, Ơ Đu, Chứt, Rơ Măm, Brâu, Ngái hoặc là người dân tộc Phù Lá.
 
Về loại phương tiện nghe - xem hỗ trợ cho hộ gia đình, Thông tư quy định: Đối với hộ nghèo sống ở xã đảo, hộ nghèo thuộc dân tộc rất ít người hoặc là người dân tộc Phù Lá được hỗ trợ 01 ti vi hoặc 01 radio/hộ hoặc cả hai loại phương tiện.
 
Đối với các hộ nghèo khác hỗ trợ 01 ti vi hoặc 01 radio/hộ.
 
Thông tư cũng quy định cụ thể yêu cầu về phương tiện nghe - xem hỗ trợ hộ nghèo. Theo đó, hỗ trợ ti vi màu cỡ 32 inch, bao gồm: ăng - ten và cáp nối từ ăng - ten vào ti vi. Đối với khu vực chưa có sóng truyền hình mặt đất, cơ cấu thiết bị hỗ trợ ti vi bao gồm ti vi, thiết bị thu tín hiệu truyền hình vệ tinh và cáp nối từ thiết bị thu đến ti vi (trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, nội dung hỗ trợ bao gồm cả hoạt động lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại địa bàn dân cư).
 
Radio phải có khả năng thu nghe các chương trình phát thanh phù hợp với quy hoạch.
 
Bên cạnh đó, Dự án cũng tập trung thực hiện các nội dung: Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã; xây dựng các điểm tuyên truyền cổ động cố định; lưu trữ, quảng bá các sản phẩm báo chí, các chương trình phát thanh, truyền hình và các sản phẩm thông tin khác phục vụ mục tiêu giảm nghèo về thông tin…
 
Thông tư 06 này có hiệu lực từ ngày 16/7/2017.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)