Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 10-16/6/2017

(Mic.gov.vn) - 

Nỗ lực bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp, Khai mạc Hội nghị về quản lý và sử dụng tên miền quốc tế tại Việt Nam, tiếp tục chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định giai đoạn 3 từ 17/6…là những vấn đề báo chí phản ánh về Ngành trong các ngày từ 10-16/6/2017.


20170616-Nam-1.jpg
 
Tiếp tục chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định giai đoạn 3 từ 17/6
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
  

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

HN (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)