Bắc Ninh chính thức khai trương Trung tâm Hành chính

(Mic.gov.vn) - 

Chiều ngày 15/6/2017, tại thành phố Bắc Ninh, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã tham dự Lễ khai trương Trung tâm Hành chính tỉnh Bắc Ninh. Tham dự có ông Nguyễn Duy Thăng – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, đại diện Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh.


Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tham dự khai trương Trung tâm Hành chính tỉnh Bắc Ninh
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tham dự khai trương Trung tâm Hành chính tỉnh Bắc Ninh
 
Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 về thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ của công dân, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC và trực tiếp trả kết quả cho người dân.
 
Theo đại diện Trung tâm Hành chính tỉnh Bắc Ninh, kể từ ngày vận hành thử nghiệm (17/5/2017), về kết quả rà soát thực hiện TTHC, đã có 901 trên tổng số 1.495 , chiếm 61,5% TTHC của 16  sở, ngành trực thuộc UBND tỉnh và 3 cơ quan ngành dọc của Trung ương trên địa bàn tỉnh được áp dụng tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Chính thức từ ngày 15/6/2017, TTHC của tất cả cơ quan, đơn vị của tỉnh Bắc Ninh được thực hiện tại Trung tâm.
 
Về kết quả giải quyết thủ tục hành chính, sau 19 ngày làm việc, Trung tâm đã hướng dẫn, tiếp nhận 2.629 hồ sơ, trả kết quả 1.826 hồ sơ, bình quân mỗi ngày có 235 lượt giao dịch của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm. Số hồ sơ trả kết quả sớm là 1.372, đạt tỷ lệ 75,13%. Số ngày rút ngắn bình quân trong quá trình giải quyết TTHC là 4,8 ngày.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và các vị đại biểu thăm Trung tâm Hành chính tỉnh Bắc Ninh
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng và các vị đại biểu thăm Trung tâm Hành chính tỉnh Bắc Ninh
 
Đánh giá về hoạt động của Trung tâm Hành chính, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết việc ra đời Trung tâm đã thay đổi cơ bản phương thức làm việc giữa cơ quan Nhà nước và người dân, góp phần xây dựng chính quyền điện tử. UBND tỉnh Bắc Ninh coi cải cách hành chính là khâu đột phá để phát triển kinh tế địa phương, thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, Bắc Ninh đã thu hút được 2,8 tỷ USD đầu tư FDI, dẫn đầu cả nước. Thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.
 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Bắc Ninh trong công tác cải cách hành chính. Thứ trưởng yêu cầu tỉnh Bắc Ninh sau khi thử nghiệm mô hình Trung tâm Hành chính trong 3 năm (2017-2020) phải có báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện lên Bộ Nội vụ. Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng tin tưởng rằng Trung tâm Hành chính tỉnh Bắc Ninh sẽ thực sự là đầu mối duy nhất giải quyết TTHC, góp phần xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch. 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)