Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 3-6/6/2017

(Mic.gov.vn) - 

Quyết liệt ngăn chặn SIM rác, tin nhắn rác tái phát, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những vấn đề báo chí đưa tin về Ngành trong các ngày từ 3-6/6/2017.


20170606-Nam-3.jpg
Một điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của Viettel
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
  

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

HN (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)