VNNIC phối hợp với Nhà đăng ký xây dựng kế hoạch thúc đẩy phát triển tên miền ".vn"

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 11/5/2017, tại TP Đà Nẵng, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức Hội nghị các Nhà đăng ký tên miền ".vn". Hội nghị được tổ chức thường niên hàng năm nhằm tạo ra một diễn đàn để trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin giữa các Nhà đăng ký trong quá trình cấp phát, quản lý tên miền.


Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại phiên họp toàn thể Ủy ban quốc gia về ứng dụng CNTT ngày 16/12/2016, VNNIC đã chủ động xây dựng phương án kế hoạch tổng thể thúc đẩy phát triển thị trường đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn" đến năm 2020.
 
Tại hội nghị, VNNIC đã chia sẻ các thông tin về số liệu phát triển tên miền “.vn” của toàn hệ thống Nhà đăng ký sau gần một năm thực hiện theo cơ chế mới, đồng thời cung cấp các kết quả nghiên cứu thị trường, phân tích các điểm mạnh cũng như khiếm khuyết của thị trường tên miền “.vn” nói chung và của các Nhà đăng ký nói riêng.
 
Đại diện VNNIC cũng đã cung cấp thông tin và trao đổi về các chính sách sẽ triển khai trong thời gian tới nhằm định hướng phát triển tên miền “.vn”. Đó là việc điều chỉnh chính sách trong việc đăng ký, cấp phát tên miền dưới .name.vn, tên miền tiếng Việt; chính sách về chuyển nhượng, đấu giá tên miền; chia sẻ thông tin về kế hoạch đào tạo, kiểm tra, giám sát tên miền “.vn” trong năm 2017 - 2018.
 
Đại diện các Nhà đăng ký cũng thảo luận và đưa ra các nhận định về thị trường tiềm năng để phát triển tên miền “.vn”. Những thông tin đưa ra đã mô tả trực quan, toàn diện bức tranh tổng quan về thị trường tên miền quốc gia tại Việt Nam và cũng là nguồn thông tin quan trọng để các Nhà đăng ký vận dụng trong công tác xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình phát triển tên miền trong các năm tiếp theo. Ngoài ra, đại diện các Nhà đăng ký đều quyết tâm cao hướng tới mục tiêu 600.000 tên miền ".vn" đến năm 2020. Dự kiến kế hoạch này sẽ được triển khai ngay từ ngày quý II/2017.
 
Theo quy định, các thông tin về chủ thể tên miền phải được các Nhà đăng ký bảo mật, VNNIC chỉ công bố các thông tin rất cơ bản về chủ thể tên miền như tên chủ thể, ngày đăng ký, ngày hết hạn, nhà đăng ký quản lý,…

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)