Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và Bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 25/4/2017, tại Hà Nội, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT đã tổ chức Lễ khai giảng Khóa “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính” và “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên” năm 2017. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đã tới dự và phát biểu tại Lễ khai giảng.


20170425-ta3.jpg

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Lễ khai giảng.

Khóa học được tổ chức nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng thực thi công việc, đồng thời tăng cường ý thức phục vụ nhân dân, nâng cao năng lực công tác của công chức ngạch chuyên viên và chuyên viên chính trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đây là khóa học thứ 9 của nhà trường.
 
Phát biểu tại Lễ khai giảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng khẳng định: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Ngành là nhiệm vụ thường xuyên và nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, đồng thời lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ luôn tạo điều kiện học tập để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho cán bộ của đơn vị mình. Thứ trưởng đề nghị các học viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và tập trung học tập tốt để đạt được kết quả cao.
 
Nội dung chương trình học được chia thành 2 khóa:
 
Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính, kéo dài trong 6 tuần, với 240 tiết học, gồm 17 chuyên đề giảng dạy, 3 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận với 4 phần chính:  Nền hành chính nhà nước (9 chuyên đề); Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ (2 chuyên đề); Những ký năng cơ bản (7 chuyên đề); Đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.
 
Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên kéo dài trong 8 tuần với 320 tiết học, chương trình học gồm 16 chuyên đề giảng dạy, 2 chuyên đề báo cáo, đi thực tế và viết tiểu luận với 4 phần: Kiến thức chung (8 chuyên đề giảng dạy, 1 chuyên đề báo cáo và 1 bài kiểm tra); Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ  (1 chuyên đề giảng dạy, 1 chuyên đề báo cáo và 1 bài kiểm tra); Các kỹ năng (7 chuyên đề); Đi thực tế và viết tiểu luận cuối khóa.
 
Tại Lễ khai giảng, ông Đinh Đức Thiện, Quyền Hiệu trưởng trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT phát biểu tin tưởng rằng: Với hệ thống kiến thức về quản lý nhà nước ngành TT&TT nói riêng, đặc biệt là các kiến thức và kỹ năng cơ bản của khóa học này, các học viên sẽ gặt hái được nhiều kiến thức thực sự bổ ích, hiệu quả đối với công việc các học viên đang làm. "Về phía nhà trường, tôi xin hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất về giảng viên, cơ sở vật chất và trang thiết bị học tập để các đồng chí học tập, bồi dưỡng" - Quyền Hiệu trưởng trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT Đinh Đức Thiện khẳng định./.

Thảo Anh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)