Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị đinh số 159/2013/NĐ-CP

(Mic.gov.vn) - 

Sáng 10/4/2017, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo, Trưởng Ban soạn thảo xây dựng Nghị định sửa đổi chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập.


20170410-l1.jpg

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo chủ trì cuộc họp

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ TT&TT, Thanh tra Bộ được giao chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản. Theo đó, mục đích của việc xây dựng Nghị định nhằm bổ sung, làm rõ các hành vi vi phạm, hủy bỏ các chế tài không phù hợp trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, in các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; hoàn thiện chế tài xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, in các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cụ thể hóa các quy định về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của các lực lượng liên quan như Thanh tra chuyên ngành khác, Công an nhân dân, Bộ đội biên phòng, Hải quan, cơ quan Thuế, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường.
 
Về nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí; Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất bản; Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phát hành; Nội dung sửa đổi, bổ sung về thẩm quyền xử lý vi phạm.
 
Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo thống nhất xây dựng Nghị định mới và đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ vào đề xuất sửa đổi, bổ sung theo dự thảo Nghị định của Thanh tra Bộ xem trong lĩnh vực chuyên ngành đã phù hợp chưa, phải bổ sung, điều chỉnh những gì, hành vi ra sao, mức phạt như thế nào... Đồng thời, các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập phải thống nhất trong công việc, chủ động có ý kiến giải trình, giám sát các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ về tiến độ, chủ động cung cấp thông tin và Tổ biên tập cần xây dựng kế hoạch chi tiết hơn, cụ thể hơn. Thứ trưởng giao Thanh tra Bộ làm văn bản kiến nghị, đề nghị lãnh đạo Bộ bổ sung phạm vi điều chỉnh, đưa phạm vi thông tin điện tử sang Nghị định này; các đơn vị có liên quan cần nghiên cứu kỹ phạm vi thông tin điện tử, mạng xã hội, game có nên đưa hết vào Nghị định mới hay không hoặc nên đưa cái gì.../.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 3)