Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 5-7/4/2017

(Mic.gov.vn) - 

Khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 4, thị trường dịch vụ viễn thông… là các vấn đề báo chí đưa tin về ngành trong các ngày từ 5-7/4/2017.


20170407-Nam-2.jpg
 
Đông đảo bạn đọc đến tham gia hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4 năm 2017
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
 

BƯU CHÍNH
 

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

 

HN(Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)