Không để lỡ tàu khi bước vào cách mạng công nghiệp 4.0

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, Thủ tướng đã giao Bộ Khoa học Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.


Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay, phóng viên đặt câu hỏi về tại phiên họp thường kỳ hôm nay, Chính phủ có bàn đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Vậy Chính phủ có chỉ đạo cũng như bàn đến những giải pháp gì để Việt Nam đón nhận và thích ứng với cuộc cách mạng này?

Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo
Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo
 
Trả lời câu hỏi, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, diễn đàn kinh tế thế giới tại Thụy Sĩ là cuộc cách mạng kết hợp công nghiệp trong các lĩnh vực như vật lý, số hóa sinh học để tạo ra khả năng hoàn toàn mới, tác động sâu sắc đến lĩnh vực trong đời sống xã hội.
 
Theo Bộ trưởng, trong cuộc cách mạng này thì cơ hội đem đến cho chúng ta rất lớn, tuy nhiên thách thức cũng không hề nhỏ và Bộ Chính trị, Chính phủ cũng đang rất quan tâm đến việc này.
 
Bộ trưởng giải thích, hiện nay tất cả thế giới đang quan tâm đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Dù tên gọi này, tên gọi khác nhưng họ đều quan tâm đến nội dung cụ thể. Việt Nam ta trong các nghị quyết của Đảng cũng ở mức độ này mức độ khác đề cập đến tất cả các lĩnh vực của cuộc cách mạng 4.0 này.
 
Nói về nhiệm vụ đặt ra hiện nay, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, hôm nay tại phiên họp Chính phủ, các thành viên Chính phủ nghe báo cáo  về cuộc cách mạng 4.0. Nhiệm vụ đặt ra là làm thế nào chúng ta phải tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin trên cơ sở bảo đảm tính kế thừa và tận dụng những thành tựu, kết quả đã có, phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển trong các lĩnh vực. Trong đó phải ưu tiên CNTT và truyền thông, coi đây là hạ tầng của hạ tầng trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp này để làm thế nào đó kết hợp đột phá trong phát triển những mục tiêu cao hơn, tốc độ nhanh hơn.
 
Thứ 2 là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ ưu tiên và quản lý, khai thác, vận hành kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, toàn bộ ngành kinh tế, coi thúc đẩy công nghệ ứng dụng công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng ngành, từng lĩnh vực.
 
Thứ 3 là phát triển công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông có giá trị gia tăng và chủ động gia nhập chuỗi cung ứng toàn cầu và đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như xuất khẩu ra thị trường thế giới.
 
Thứ 4 là rà soát, điều chỉnh, bổ sung chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong phạm vi cả nước để làm thế nào đó đảm bảo tính đồng bộ, sự kết nối liên ngành.
 
Thứ 5 là xây dựng các chính sách cơ chế, các giải pháp đột phá để khai thác, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng, trong đó đề xuất chính sách, cơ chế tài chính đặc thù để huy động vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng để đảm bảo tính khả thi.
 
Thứ 6 là sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật và các cơ chế chính sách để đảm bảo tạo môi trường pháp lý, thuận lợi cho ứng dụng cho công nghệ, đẩy mạnh phát triển hạ tầng.
 
Thứ 7 là ưu tiên nguồn lực để triển khai nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng sử dụng công nghệ, góp phần đẩy mạnh khả năng tiếp cận, sử dụng công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho phát triển kinh tế xã hội để nhằm xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí.
 
Thứ 8 là nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và năng lực nghiên cứu phát triển, sản xuất các sản phẩm trọng điểm về công nghệ, ưu tiên đầu tư nghiên cứu sáng tạo, ưu tiên cho việc mua hoặc chuyển giao công nghệ mới để tạo ra các sản phẩm dịch vụ mang thương hiệu Việt có khả năng cạnh tranh.
 
Nâng cao năng lực hiệu ứng, hiệu quả quản lý sử dụng hệ thống hạ tầng và nội dung thông tin để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước, phát triển năng lực CNTT quốc gia để làm chủ, đáp ứng yêu cầu cung cấp trao đổi thông tin trong xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin chủ quyền quốc gia về không gian mạng.
 
Cuối cùng là đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền.
 
Bộ trưởng cho biết thêm, Thủ tướng cũng nhấn mạnh là yêu cầu các cơ quan báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, nâng cao nhận thức cho người dân biết đến vai trò, tầm quan trọng là chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này.
 
Ngoài ra, Thủ tướng giao Bộ Khoa học Công nghệ là đầu mối chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, triển khai cuộc cách mạng công nghệ 4.0 này tại Việt Nam. Từ nay đến cuối năm sẽ có báo cáo đánh giá việc triển khai.
 
"Hiện nay Bộ Khoa học Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT và Bộ Giáo dục và Đào tạo xung quanh đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng để đảm bảo chúng ta bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này không bị bỏ lỡ con tàu khi chúng ta bước lên tàu, chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh tăng trường và phát triển", Bộ trưởng nói./.

Theo VietNamNet

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)