Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 15-17/3//2017

(Mic.gov.vn) - 

Thị trường dịch vụ viễn thông, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản… là những vấn đề báo chí phản ánh về Ngành từ ngày 15-17/3/2017.


20170317-Nam-1.jpg
 
Kỹ thuật viên của Viettel lắp trạm phát sóng tại Fansifan, Lào Cai. (Nguồn: Viettel)
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG
 

BÁO CHÍ
  

XUẤT BẢN
 

BƯU CHÍNH
  

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

HN (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)