Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 24-28/2//2017

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT ban hành Danh mục sản phẩm CNTT trọng điểm gồm 7 nhóm, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những thông tin báo chí phản ánh về Ngành trong các ngày từ 24-28/2/2017.


20170228-Nam-1.jpg
 
Dây chuyền sản xuất điện thoại của Viettel. (Ảnh: Vietnam+)
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN
 

BƯU CHÍNH
  

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)