Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 8-10/2/2017

(Mic.gov.vn) - 

Bắt đầu đổi mã vùng điện thoại cố định 13 tỉnh, thành phố; Ban hành Nghị định về lưu chiểu điện tử với báo nói, báo hình, báo điện tử…là những vấn đề báo chí đưa tin về ngành trong ngày 8-10/2/2017.


20170210-Nam-1.jpg
 
Bộ TT&TT yêu cầu tất cả các doanh nghiệp viễn thông phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt đổi mã vùng điện thoại cố định và phải đảm bảo liên lạc được thông suốt
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

VIỄN THÔNG

 
BƯU CHÍNH

 
BÁO CHÍ

 
TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

HN (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)