Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 27/12/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hậu Giang đã tổ chức tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm và phát động phong trào thi đua năm 2017. Tham dự và chỉ đạo buổi triển khai có ông Phạm Văn Tửu, Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.


20161229-m5.jpg

 Ông Phạm Văn Tửu, Giám đốc Sở TT&TT phát biểu chỉ đạo
 
Trong năm qua, với sự chỉ đạo sâu sát về chuyên môn của Bộ Thông tin và Truyền thông, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, công tác tham mưu của ngành Thông tin và Truyền thông ngày càng phát huy vai trò và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Doanh nghiệp và nhân dân an tâm kinh doanh, ổn định cuộc sống, an sinh xã hội ngày càng được nâng lên. Công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo chặt chẽ đúng Luật Báo chí đã tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động báo chí phát huy tích cực góp phần tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân.
 
Trong năm, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức họp mặt Nhà báo và Văn nghệ sĩ Xuân Bính Thân 2016 với hơn 200 đại biểu tham dự; tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 2 năm 2016 tại tỉnh Hậu Giang với gần 5.000 lượt bạn đọc tham gia; tổ chức Lễ phát động cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46 năm 2016; tổ chức hội thao và họp mặt kỷ niệm Ngày Truyền thống Ngành Thông tin và Truyền Thông 28/8,... Ngoài ra, Sở đã tham mưu Tiểu ban Thông tin tuyên truyền MDEC - Hậu Giang 2016 thành lập Trung tâm Báo chí và Trang thông tin điện tử phục vụ Diễn đàn MDEC. Thực hiện kiểm tra công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại 8/8 huyện, thị, thành phố, qua đó đã đề nghị địa phương trang bị và bổ sung thêm thiết bị, máy móc, loa,… để phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền. Đồng thời, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ bộ ảnh triển lãm Bác Hồ với bầu cử Quốc hội. Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 15 cuộc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố với hơn 19.000 lượt tham quan. Vận động tài trợ và phát hành 180.000 tờ rơi tuyên truyền số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình số mặt đất. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện công tác tuyên truyền giảm nghèo thông tin với tổng kinh phí 150 triệu đồng.
 
Biên soạn và phát hành 500 quyển “Sổ tay công tác thông tin đối ngoại” giới thiệu tổng quan về công tác thông tin đối ngoại cũng như công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại tại địa phương. Đồng thời, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan hỗ trợ Đoàn phóng viên Truyền hình Al Jazeera (Qatar) đến hoạt động báo chí tại xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
 
Bên cạnh đó, tổ chức 06 lớp tập huấn chuyên ngành (tăng 03 lớp so với năm 2015): Tập huấn công tác thông tin đối ngoại và cung cấp thông tin báo chí; tập huấn kỹ năng viết bài Ấn phẩm Xuân Đinh Dậu 2017; tập huấn tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tập huấn phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn chữ ký số và an toàn, an ninh thông tin, với tổng số hơn 700 học viên tham dự. Hệ thống truyền hình hội nghị tại UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phục vụ hiệu quả các cuộc hội nghị trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Cổng thông tin điện tử theo công nghệ mới và công bố 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Bên cạnh đó, áp dụng và khai thác sử dụng có hiệu quả phầm mềm quản lý văn bản, phần mềm một cửa điện tử nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính.
 
Trong các lĩnh vực bưu chính - viễn thông, công nghệ thông tin và Internet có bước phát triển mạnh so với cùng kỳ năm 2015. Tăng cao về hạ tầng trạm BTS (tăng 35 trạm) và thuê bao điện thoại (tăng 41.684 thuê bao); dịch vụ viễn thông và Internet băng thông rộng với tốc độ truyền tải dữ liệu cao, hỗ trợ nhiều dịch vụ giải trí được phát triển mạnh. Hoàn thành triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 đợt 1 cho 30.429 hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, bổ sung danh sách hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện nhận hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất đợt 2 là 3.554 hộ. Sở đã khảo sát và tái công nhận 53 xã đạt Tiêu chí số 8 và 01 xã được công nhận mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt Tiêu chí số 8 trên toàn tỉnh là 54/54 xã, đạt tỉ lệ 100%.
 
Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiến hành 09 cuộc thanh, kiểm tra (vượt 02 cuộc so kế hoạch) ở các lĩnh vực: bưu chính,viễn thông; internet, xuất bản phẩm, tần số vô tuyến điện, qua đó đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp vi phạm đã nộp ngân sách Nhà nước 64.000.000 đồng.
 
Để ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2017, ông Phạm Văn Tửu, Giám đốc Sở chỉ đạo toàn Ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các nghị quyết của Đảng đề ra, bám sát và tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của UBND tỉnh. Thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ tỉnh đến cơ sở, hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy, nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của đơn vị, tăng cường cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  
 
Năm 2017, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hậu Giang phấn đấu hoàn thành 02 chỉ tiêu được giao, đó là đạt 96 thuê bao điện thoại /100 dân và 06 thuê bao Internet băng thông rộng /100 dân.
 
20161229-m6.jpg
 Ông Phạm Văn Tửu, Giám đốc Sở TT&TT tặng Giấy khen cho Tập thể Phòng VH&TT và Đài Truyền thanh
 
Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông đã trao Giấy khen cho 6 tập thể Đài Truyền thanh, Phòng Văn hóa - Thông tin đã có nhiều thành tích trong công tác thi đua năm 2016 và phát động phong trào thi đua năm 2017./.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)