Cục BĐTW đã thực hiện tốt vai trò bảo đảm thông tin liên lạc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 12/12/2016, tại Hà Nội, Cục Bưu điện Trung ương (BĐTW) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đã đến tham dự. Tham dự Hội nghị còn có đại diện Văn phòng, Cục Viễn thông, Cục An toàn thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Bưu chính…


20161212-pg010.JPG

Thứ trưởng Phạm Hồng Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đại diện Cục BĐTW cho biết, năm 2016 là một năm trọn vẹn Cục BĐTW triển khai các hoạt động với vai trò là đơn vị hành chính trực thuộc Bộ TT&TT. Mặc dù vừa phải triển khai nhiệm vụ được giao, vừa phải tiếp tục xây dựng, kiện toàn cơ chế, quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ nhưng Cục BĐTW vẫn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Cụ thể, Cục đã tổ chức tốt thông tin liên lạc phục vụ các sự kiện lớn như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội lần thứ XIV… Bên cạnh đó, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước triển khai tốt các hoạt động đảm bảo thông tin liên lạc; đẩy mạnh ứng dụng viễn thông, CNTT trong cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử.
 
Ngoài ra, Cục BĐTW đã vận hành tốt mạng bưu chính, mạng điện thoại 080, mạng thông tin chuyên dùng, mạng truyền số liệu chuyên dùng và phục vụ các phiên truyền hình hội nghị của các cơ quan Đảng, Nhà nước.
 
Việc liên thông gửi nhận văn bản điện tử từ trung ương đến địa phương theo 4 cấp hành chính đã được Cục BĐTW triển khai kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ và an ninh, an toàn thông tin. 
 
Một nhiệm vụ mới của Cục BĐTW trong năm 2016 là tham gia vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Cục đã phối hợp với Vụ Bưu chính xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mạng Bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, dự kiến Quyết định này sẽ được ban hành trong tháng 12/2016. Ngoài ra, Cục cũng đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn giá cước mạng truyền số liệu chuyên dùng (TSLCD); Thông tư quy định quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng đảm bảo ATTT trên mạng TSLCD…
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Hồng Hải đánh giá cao những thành tựu Cục BĐTW đã đạt được trong năm 2016 mặc dù có những khó khăn về tài chính, về nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi từ Tập đoàn VNPT về Bộ TT&TT. Cục BĐTW đã hoàn thành tốt vai trò là một đơn vị thông tin đặc biệt trực thuộc Bộ TT&TT thực hiện nhiệm vụ đặc biệt là đảm bảo cung cấp dịch vụ Bưu chính, viễn thông có chất lượng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi Cục phải phối hợp với VNPT, VNPost do quy mô mạng lưới và đối tượng phục vụ của Cục BĐTW trải rộng từ Trung ương đến địa phương trên cả nước. Thứ trưởng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả của Cục với các doanh nghiệp BCVT. 
 
Thứ trưởng chỉ đạo Cục BĐTW cần đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo ATTT khi thực hiện chức năng thông tin liên lạc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, trong đó cần chú ý đến công tác giám sát, diễn tập và ứng cứu sự cố và hợp tác chặt chẽ hiệu quả với cơ quan liên quan của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ.
 
Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Cục BĐTW tiếp tục nỗ lực tiến tới xây dựng và quản lý mạng tiên tiến cung cấp dịch vụ chất lượng, tiện lợi, an toàn.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)