Yên Bái phối hợp với VNG giám sát trực tuyến hoạt động của các đại lý internet

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 18/11/2016 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần VNG đã ký kết hợp tác chính thức triển khai phần mềm giám sát trực tuyến hoạt động của các Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet công cộng và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (phần mềm CSM).


20161123-m1.jpg
 
Tại lễ ký kết, Sở Thông tin và Truyền thông cùng với Công ty Cổ phần VNG đã thống nhất thông qua những nội dung và tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về công tác quản lý hoạt động của các Điểm truy nhập internet và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
 
Theo đó, hai đơn vị sẽ phối hợp xây dựng và triển khai cài đặt miễn phí phần mềm quản lý hoạt động phòng máy cho các Điểm truy nhập Internet công cộng và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái; việc lắp đặt phần mềm bảo đảm hợp pháp theo đúng pháp luật Việt Nam và việc sử dụng phần mềm không ảnh hưởng đến chất luợng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và chất lượng dịch vụ của các điểm truy nhập Internet công cộng và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần VNG cũng cam kết thực hiện việc bảo dưỡng phần mềm CSM và hỗ trợ kỹ thuật sau khi hoàn thành giai đoạn cài đặt; hiệu chỉnh các tính năng của phần mềm CSM theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
 
Đây là nỗ lực rất lớn và có ý nghĩa quan trọng của Sở Thông tin và Truyền thông Yên Bái cùng Công ty Cổ phần VNG nhằm bảo đảm công tác quản lý các Điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet và dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đúng theo Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng và các quy định pháp luật trong quản lý dịch vụ Internet, thông tin điện tử trên Internet và trò chơi trực tuyến./.

Khánh Phương - Sở TT&TT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)