Bồi dưỡng kỹ năng biên tập tin, bài

(Mic.gov.vn) - 

Từ ngày 07-10/11/2016, Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức khoá đào tạo, bồi dưỡng Kỹ năng biên tập tin, bài cho các đối tượng là cán bộ làm công tác chính trị, quan hệ và tuyên truyền báo chí; các phóng viên, biên tập viên của các tạp chí, bản tin nội bộ, Website; sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Trung-Tây Nguyên và các cá nhân có nhu cầu. 


20161110-l9.jpg

Các học viện nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học

Với mục tiêu tạo lập cho người học kĩ năng biên tập chuyên nghiệp, phát hiện những lỗi nhạy cảm, những lỗi không logic, không nhất quán của một tin bài hay nhiều tin bài liên quan; có cơ sở khoa học để cắt bỏ hay viết thêm cho một tin bài; đề xuất với phóng viên cách làm khác để tin bài đạt hiệu quả hơn; chỉnh sửa lỗi về ngôn ngữ của tin bài; trang bị những kiến thức căn bản tối thiểu để biên tập viên có cơ hội tiếp cận được những xu thế làm tin bài hiện đại của truyền thông thế giới, có đủ năng lực nhận diện và đánh giá tin bài, có thể thẩm định và đề xuất giải pháp chỉnh sửa tin bài…, khoá học nhằm góp phần hỗ trợ và phát triển đội ngũ những người làm công tác truyền thông, tăng cường công tác truyền thông tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên theo hướng ngày càng chính xác, hiện đại và hấp dẫn.

Sau 04 ngày học tập, 16 học viên đã được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học tại Lễ bế giảng. 

Hoàng Giang (Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung - Tây Nguyên)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)