Tập huấn hội nhập quốc tế về kinh tế trong lĩnh vực TT&TT tại Đà Nẵng

(Mic.gov.vn) - 

Sáng ngày 3/11, tại TP. Đà Nẵng, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị tập huấn hội nhập quốc tế về kinh tế trong lĩnh vực TT&TT. Tham dự hội nghị có ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT; bà Trần Thị Quốc Hiền, Phó Chánh Văn phòng Bộ; đại diện lãnh đạo các Sở TT&TT Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, Ngành, Phòng Văn hóa Thông tin các quận, huyện; Đài truyền thanh các quận, huyện, doanh nghiệp ngành TT&TT, Báo, Đài PT-TH TP. Đà Nẵng.

 


 20161103-L1.jpg

Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT Phan Thảo Nguyên phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TT&TT, nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu đúng thực chất các sự kiện hội nhập quốc tế và tính cấp bách của việc đẩy mạnh cho hội nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế tới cộng đồng người Việt Nam ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về các giá trị và lợi ích của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân khi hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức, cá nhân nước ngoài và các quốc gia trên thế giới thấy được tiềm năng phát triển và cơ hội hợp các với Việt Nam…

20161103-L2.jpg

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia trình bày về các chuyên đề gồm: tác động của TTP đối với lĩnh vực viễn thông và nhà cung cấp dịch vụ trung gian trong môi trường số ở Việt Nam; Chương trình mua sắm trong hiệp định TPP...

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)