Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 29-31/10/2016

(Mic.gov.vn) - 

Bộ TT&TT chính thức trao giấy phép 4G cho VNPT, 5 nhà mạng ký cam kết thu hồi SIM kích hoạt sẵn sai quy định, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản…là những vấn đề các báo đưa tin về ngành trong các ngày từ 29-31/10/2016.


20161031-Nam-2.jpg
 
Sự phát triển của 4G LTE đóng vai trò quan trọng trong kỷ nguyên Internet kết nối vạn vật của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ
 

XUẤT BẢN

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về Ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức Ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
                       

Hải Nam(Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)