Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An làm việc với các sở, ngành về triển khai hệ thống phần mềm HCM Egov Frameword 2.0

(Mic.gov.vn) - 

Chiều 4/10, ông Lê Ngọc Hoa –Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh để nghe tình hình triển khai hệ thống phần mềm HCM Egov Frameword 2.0 và hệ thống một cửa điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước tỉnh Nghệ An.


Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các Sở Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc; Lãnh đạo UBND các huyện Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghi Lộc, Anh Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thị xã Thái Hòa.

 20161007-l1.jpg
 
Toàn cảnh buổi làm việc
 
Theo báo cáo, tính đến ngày 03/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai cài đặt, cấu hình hệ thống, đào tạo hướng dẫn sử dụng cho 19 sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 14 đơn vị chính thức sử dụng phần mềm, 4 đơn vị đang trong giai đoạn triển khai thử nghiệm và xây dựng kế hoạch chuẩn bị đưa vào sử dụng, 01 đơn vị (UBND huyện Thanh Chương) chưa xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng.
 
Đối với các đơn vị còn lại (9 sở, 13 huyện), Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành công tác tổng hợp, thu thập dữ liệu: Danh sách cán bộ, cơ cấu tổ chức bộ máy, hiện trạng hạ tầng và ứng dụng CNTT, danh sách các sổ lưu trữ văn bản đi/đến, quy trình xử lý văn bản… để sẵn sàng khai báo vào phần mềm. Dự kiến công tác đào tạo sẽ hoàn thành trong tháng 11 năm 2016. Sau khi hoàn thiện các chức năng của phần mềm, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ chuyển giao phiên bản phần mềm mới cho các cơ quan Nhà nước ở tỉnh Nghệ An. Hiện tại, tiến độ cài đặt, đào tạo, chuyển giao cho các đơn vị đang chậm so với kế hoạch dự kiến đề ra.
 
Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật phục vụ hệ thống; Làm việc với Công ty NewSaigonSoft (NSS) - là đơn vị sản xuất phần mềm HCM Egov Framework 2.0 để thực hiện hiệu chỉnh, nâng cấp phần mềm; Chuẩn bị nhân lực phục vụ quản trị hệ thống.
 
Tuy nhiên, quy trình thực hiện các dự án CNTT nói chung, xây dựng đề cương dự toán nâng cấp nói riêng rất phức tạp, cả về chuyên môn nghiệp vụ lẫn quy định pháp lý hiện hành. Do đó, mặc dù Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động, nỗ lực huy động toàn bộ nhân sự để thực hiện nhưng cho đến nay vẫn chậm tiến độ. Sự phối hợp trong quá trình xây dựng đề cương dự toán, hoàn thiện phần mềm của Công ty NewSaigonSoft còn chậm, gây khó khăn cho Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Một số đơn vị đã được đào tạo chuyển giao phần mềm nhưng chậm đưa vào triển khai ứng dụng dù Sở Thông tin và Truyền thông đã nhiều lần đôn đốc...
 
Về tình hình triển khai Hệ thống phần mềm một cửa điện tử liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến cho tỉnh Nghệ An, theo kế hoạch, đến ngày 30/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai ở 16 đơn vị sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và đến ngày 31/12/2016 sẽ triển khai cho tất cả các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. VNPT Nghệ An đã bố trí trang thiết bị hạ tầng máy chủ để cài đặt hệ thống phần mềm một cửa liên thông phục vụ công tác quản lý cơ chế một cửa và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An. Đồng thời, VNPT Nghệ An đang phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Nghệ An thiết lập cấu hình địa chỉ truy cập (dichvucong.nghean.gov.vn; nghean.motcua.vnpt.vn).
 
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cho biết, việc sử dụng phần mềm HCM Egov Frameword 2.0 đã tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ trong trao đổi văn bản; Tiết kiệm trong sử dụng văn phòng phẩm... Tuy nhiên, phần mềm HCM Egov Frameword 2.0 cần sớm được nâng cấp để đáp ứng yêu cầu liên thông và phù hợp với việc ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh...
 
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với Công ty NewSaigonSoft để nâng cấp phần mềm HCM Egov Frameword 2.0 lên HCM Egov Frameword 2.5 đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng của tỉnh ta; Xây dựng lại lộ trình đưa vào sử dụng phần mềm HCM Egov Frameword 2.0 trên toàn tỉnh; Tham mưu và lập dự toán việc nâng cấp HCM Egov Frameword từ 2.0 lên 2.5.
 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho lãnh đạo tỉnh kinh phí nâng cấp. Đối với những huyện, ngành đang sử dụng tốt phần mềm thì tiếp tục triển khai. Trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 10, Sở Thông tin và Truyền thông đánh giá việc sử dụng phần mềm HCM Egov Frameword 2.0 đối với các đơn vị đang sử dụng để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Đối với việc triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Nghệ An tham mưu cho UBND tỉnh văn bản yêu cầu các huyện, ngành cung cấp Bộ thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 để cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.
 

P.T - Sở TT&TT Nghệ An

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)