Bộ TT&TT kiểm tra cải cách hành chính tại Cục Tần số vô tuyến điện

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Bộ TT&TT do ông Nguyễn Văn Phương - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra cải cách hành chính tại Cục Tần số vô tuyến điện.


2016930-m10.jpg
Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của Bộ TT&TT làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện
 
Tại buổi kiểm tra, ông Đoàn Quang Hoan - Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đã báo cáo Đoàn kiểm tra 07 nội dung theo yêu cầu của Bộ TT&TT, gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.    
 
Về cải cách thủ tục hành chính, Cục trưởng Đoàn Quang Hoan cho biết: Thời gian qua, Cục đã cung cấp dịch vụ công mức 4 đối với thủ tục cấp mới tần số cho các mạng viba, phát thanh truyền hình của các đài lớn và trạm mặt đất vệ tinh, thủ tục gia hạn hoặc ngừng giấy phép đối với tất cả các mạng đài vô tuyến điện; cung cấp dịch vụ công mức 3 đối với hầu hết thủ tục cấp phép tần số cho các mạng đài còn lại. Trong 09 tháng đầu năm 2016, Cục Tần số vô tuyến điện đã cấp 16.248 giấy phép điện tử, chiếm trên 70% tổng số giấy phép đã cấp trong kỳ.
 
2016930-m11.jpg
Đoàn kiểm tra thực tế hoạt động cấp phép của Cục Tần số vô tuyến điện
 
Sau khi nghe ý kiến đánh giá của các thành viên Đoàn kiểm tra và kết quả kiểm tra thực tế hoạt động cấp phép tần số trước đó, ông Nguyễn Văn Phương đánh giá thời gian qua Cục Tần số vô tuyến điện đã thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính, đặc biệt triển khai rất hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công mức độ cao, cũng như xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Ông Phương đề nghị thời gian tới Cục có hướng nghiên cứu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục phù hợp với giai đoạn phát triển mới; xây dựng quy chế đánh giá cán bộ, công chức; phối hợp, hỗ trợ các đơn vị liên quan của Bộ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng ứng dụng CNTT trong Bộ;… kết nối một số phần mềm quản lý của Cục với Bộ, tích hợp đầy đủ các dịch vụ công lĩnh vực tần số lên Cổng TTĐT của Bộ TT&TT.

Cổng TTĐT Cục Tần số VTĐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)